Kandidaten kieslijst 

Peter Stehouwer 

Raadslid 

Fractievoorzitter 


[email protected]


Jaap Kamp


Lia Damen 


Ger Laheij 


Hans Schreuders 

[email protected]

Marijn de Deugd 


Bert de Deugd 


Kitty Stoop 


Esther Breure - Fijneman 


Onze standpunten 


BBM / BBB Bondgenoot 

Is er voor alle inwoners van de 11 individuele, authentieke kernen en het buitengebied, in een gezamenlijk Moerdijks belang.
Gezond (Boeren) Verstand! Senioren:

Zo lang mogelijk volwaardig en vitaal meedoen in onze maatschappij en zorg geleverd krijgen, indien en waar nodig.

Mindervaliden en zieken:

Beperkingen mogen geen beletsel vormen om deel te nemen in onze samenleving.


MKB, detailhandel, boeren, en ZZP:

Stimuleren en faciliteren van lokale in- en verkoop. Alleen zinvolle regelgeving.  Werken/ondernemen mag beloond. Werkgelegenheid moet de drijfveer zijn.


Ecologie en duurzaamheid:

Vernieuwing(en) met rendement, in energietransitie en energieopwekking. Naar zo min mogelijk afval, streven naar een circulaire economie.


Leefbaarheid: 

Het blijven stimuleren van de leefbaarheid in de kernen en daartoe ook investeren en initiëren.  Behoudt van het landelijke en agrarische karakter van het buitengebied en stimulering van stedelijke en toeristische activiteit in de (grotere) kernen.

Financiën: 

Verstandig met gemeenschapsgeld omgaan, sober maar wel doelmatig.


Cultuur, Verenigingsleven:

Behoud van het cultureel erfgoed en van tradities. Minimaal in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van faciliteiten voor hobby, ontspanning en (sportieve) uitdagingen.


Huisvesting: 

Voldoende en tijdige, adequate, nieuw- en verbouw. Traditioneel en innovatief. Zorgen voor een continue bouwstroom in samenwerking met de woningbouwcorporaties en de commerciële, private projectontwikkelaars.


Jeugd  en Onderwijs:

Passend onderwijsaanbod. Een optimale ontwikkeling van en voor ieder kind. Vervolmaken van een veilige leer- en leefomgeving. Sport en spel.