Press "Enter" to skip to content

Vergaderschema

Fractievergaderingen

Deze worden altijd op maandagavond gehouden van 19.30 uur tot 22.00 uur vergaderkamer 0.08 in het gemeentehuis te Zevenbergen. Koffie en thee staat klaar.

Hier wordt afwisselend de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen behandeld en bestuursaangelegenheden.

Op het vergaderschema ziet u ook de commissievergaderingen, raadsvergaderingen, beeldvormende vergaderingen en informatie avonden.

Download U hier het vergaderschema 2018