Press "Enter" to skip to content

Programma

Burger Belangen Moerdijk 2018 – 2022

Is er voor alle inwoners van de 11 individuele, authentieke kernen en het buitengebied, in een gezamenlijk Moerdijks belang.

Betrokken, Betrouwbaar, Menselijk.

Wat willen we samen met u bereiken in de periode 2018-2022:

Hieronder treft u een samenvatting van ons programma. Voor het volledige programma klik hier

Leefbaarheid:

Het blijven stimuleren van de leefbaarheid in de kernen: investeren en initiëren. Behoud van het landelijke en agrarische karakter van het buitengebied en stimulering van stedelijke en toeristische activiteit in de grotere kernen.

Financiën:

Verstandig met gemeenschapsgeld omgaan, sober maar wel doelmatig. Minder bureaucratie. Lagere gemeentelijke belastingen/leges

MKB, detailhandel en ZZP:

Stimuleren en faciliteren van lokale in- en verkoop, alleen zinvolle regelgeving . Werkgelegenheid moet de drijfveer zijn.

Werk en uitkering: zij die niet kunnen een goed vangnet; zij die niet willen –desnoods met maatregelen- dwingen.

Ecologie en duurzaamheid:

Vernieuwing(en) met rendement in energietransitie en energieopwekking. Naar 0% afval met een circulaire economie. Nieuwbouw zonder aansluiting op het gasdistributienetwerk.

Inspireren, initiëren en stimuleren van een duurzaam technologie centrum: start-ups, spin-off’s.

Senioren:

Zo lang mogelijk vitaal volwaardig meedoen in onze maatschappij en zorg geleverd krijgen, indien en waar nodig.

Mindervaliden en zieken:

Beperkingen mogen geen beletsel vormen om deel te nemen binnen onze samenleving.

Huisvesting:

Voldoende en tijdige, adequate, nieuw- en verbouw. Zorgen voor een continue bouwstroom in samenwerking met  woningbouwcorporaties,  commerciële partijen en private projectontwikkelaars.

Jeugd  en Onderwijs:

Passend onderwijsaanbod. Een optimale ontwikkeling van en voor ieder kind. Vervolmaken van een veilige leer- en leefomgeving.

Cultuur, Verenigingsleven:

Behoud van het cultureel erfgoed en van tradities. Minimaal in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van faciliteiten voor hobby, ontspanning en (sportieve) uitdagingen.

Organisatie, communicatie en besluitvorming:

Alleen samenwerken met zgn. verbonden partijen als deze meerwaarde opleveren. Open, transparant en helder in communicatie. Referenda over besluiten die de burger direct raken.

Dieren, leven en welzijn:

(zeer) Goed bereikbaar meldpunt voor mishandeling en/of verwaarlozing van dieren. adequate actie daarop.

DE UITDAGING VOOR U

Wat vindt u belangrijk? Vertel het ons!
[email protected]
www.burgerbelangenmoerdijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *