Press "Enter" to skip to content

Stellingen Kieskompas Moerdijk

0

De onderstaande stellingen zijn niet direct terug te vinden in ons programma, maar uitvoerig besproken in de fractie.

 

De gemeente moet investeren in overnachtingsplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs bij het industrieterrein Moerdijk;

BBM vindt dat er een einde moet komen aan de chaos (en gebrek aan voorzieningen) die er nu al is op bestaande parkeer- en overnachtingplaatsen en die naar verwachting bij ongewijzigd beleid alleen maar zullen toenemen. Zeker met komst van het LPM. Dit moet beter gereguleerd en misstanden voorkomen worden. Mede in het licht van veiligheid van chauffeurs en omgeving. Wel vinden wij dat niet (alleen) de gemeente daarvoor op moet draaien (beleid en plannen), maar het bedrijfsleven (Havenbedrijf, ondernemingen) de financiële lasten daarvan zal moeten dragen.

 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren moet de gemeente Moerdijk kruisingen ombouwen tot rotondes, ook al kost dit de gemeente geld;

Wij zijn van mening dat, gesteund door onderzoek, rotondes een bijdrage leveren aan een veiliger kruising.

 

Er moet meer verlichting komen langs de wegen in het buitengebied, ook al kost dat de gemeente geld;

Indien de kwaliteit van de wegen en de belijning goed (in ieder geval beter dan nu) is dan is een groot deel van “het probleem” al opgelost. Daar waar er dan nog onveilige situaties zijn die met meer (LED) verlichting verholpen kunnen worden, of met nieuwe concepten, zijn dan zeker de overweging waard.

 

De gemeente moet in het weekend zelf openbaar vervoer regelen tussen de kernen, ook al gaan hierdoor de lokale belastingen omhoog;

De infrastructuur zal zo ingericht moeten worden dat er rekening gehouden wordt met mindervaliden in alle aspecten van het verkeer (aanleggen/onderhouden van mindervalide opritten, fietsstroken met ruimte voor mindervalide, etc.).
Het openbaar vervoer dient toegankelijk te zijn en voor voldoende verbinding te zorgen tussen alle kernen en onze buurgemeenten.