Press "Enter" to skip to content

BBM stelt artikel 35 vragen n.a.v. binnengekomen klachten Oudemolensedijk

0

Op 5 november jl;. heeft BBM ex artikel 35 RvO vragen gesteld aan het College n.a.v. een bij ons ingekomen bericht/klacht. Op 30 november heeft een gesprek plaatsgevonden van o.a. wethouder met betrokkenen. Het resultaat, zie hieronder (klik op foto om te vergroten).