Wat is BBM?

  • Burger Belangen Moerdijk is een dynamische, ondernemende en creatieve partij die graag wil besturen en zichzelf dan ook meer als bestuurderspartij ziet.
  • Wij willen er zijn voor alle burgers van de gemeente Moerdijk!
  • De partij heeft als doel de burger van Moerdijk centraal te stellen in de gemeentepolitiek.
  • Wij willen dit doel bereiken door democratische en resultaatgerichte politiek.
  • BBM juicht initiatieven van burgers toe en waar nodig ondersteunen wij deze met onze kennis en ons  netwerk.
  • Wij willen ook niet zonder meer keihard bezuinigen, maar zuinig en met beleid uitgeven.
  • Wij kijken naar mogelijkheden voor extra financiële middelen.